Tarvitsetko tietokantaohjelmointia?


Tarvitseko käyttämääsi tietokantaan liittyvää ohjelmointityötä?

Pitääkö tietokannan taulujen tietoja yhdistellä raportteja varten? Olisiko kätevää jos joihinkin tietokannan kenttiin tulisi automaattisesti arvot joidenkin toisten sarakkeiden / taulujen pohjalta?

Olisiko kätevää jos päivämäärät tai jotkin muut arvot näkyisivät toisessa muodossa kuin mitä ne nyt suoraan tietokannassa ovat?

Ratkaisu


Voimme auttaa tekemällä suoraan tietokantaan työskentelyä ja raportointia helpottavia näkymiä, proseduureja, triggereitä/liipaisimia ja muuta suoraan SQL-kielellä!

Useiden vuosien kokemuksella osaamme tehdä SQL-skriptejä joilla voidaan esimerkiksi:

- täydentää jonkin taulun kenttän arvoja muiden tietokannan tietojen perusteella aina kun kyseistä riviä päivitetään (esimerkiksi pankin viitenumeron laskenta suoraan tietokantaan)

- yhdistää näkymällä mutkikkaita taulurakenteita yksinkertaisemmaksi yleisnäkymäksi raportointia varten suoraan tietokannan sisällä

- ohjelmoida tietokantaan suoria käsittelysääntöjä ilman että itse sovellusohjelmaan kosketaan

- tehdä tietokannalle erilaista taulujen ja muiden parametrien optimointia nopeamman toiminnan saavuttamiseksi

- auttaa virhetilateista palautumisessa ja varmistusten suunnittelussa ja ajoituksessa