Tarvitsetteko asp-sovellusten ylläpitäjää?


Onko käytössänne Microsoftin IIS-ympäristössä toimivia asp-koodilla toteutettuja sovelluksia?

Meillä on pitkä kokemus yllämainitussa ympäristössä toimivien selainsovellusten toteuttamisesta SQL Serveriä käyttäen joten osaamme ylläpitää myös vanhoja muiden samalla tekniikalla toteuttamia sovelluksia.

Myös vbscript-koodi, sen objektit ja metodit ovat meille tuttuja niin tietokantojen käsittelyssä kuin muidenkin asioiden automatisoinnin yhteydessä.